Yoga: een zoektoch naar het Zelf

Wat of wie ben ik?

Die vraag stellen de yogi’s sinds eeuwen. Ook de oude Grieken stelden die vraag. Op de toegangspoort van de tempel te Delphi stond geschreven: “gnauti seauton” ken uzelf. Het Oude Egypte, de Mysteriescholen, de school van Pythagoras, de katharen en de mystici waren bezig met dezelfde vraag.

Op de pentekening van Breugel is die zoektocht naar het Zelf prachtig weergegeven. Elkeen zoekt er zoals "Elck" naar geluk, bezit, heerschappij, een filosofische of religieuze verklaring in deze wereld, de uiterlijke wereld, ook de wereld der verschijnselen genoemd. Niemand zoekt in de leegte van zijn zelf, niemand maakt zich leeg om plaats te maken voor het Zelf.

Door zijn onwetendheid verwart de mens de wereld der verschijnselen met de wereld die voorbij de zintuigen ligt. De reikwijdte van de zintuigen is beperkt. Dat wil nog niet zeggen dat er niets buiten te reikwijdte van de zintuigen kan bestaan. De mens die dit niet beseft wordt meegetrokken door de buitenwereld en wordt op een dwaalspoor gebracht. Zo komt hij van de ene ontgoocheling in de andere.

Daar speelt de “commerce” en onze huidige maatschappij handig op in. Er wordt altijd iets beters voorgesteld als zijnde het “ideale” dat het geluk brengt, maar na enige tijd ontstaat een nieuw verlangen. Zo zijn die nooit bevredigd.

Het doel van yoga is om tot die kennis van het Zelf te komen die achter de wereld der verschijnselen verscholen zit. De Waarheid ligt dus niet in de wereld der verschijnselen, onze dagdagelijkse wereld, maar voorbij de reikkracht van de geest!

Het unieke aan het systeem van yoga is dat het de middelen aanbiedt om tot de kennis van het Zelf te komen. Het is een methode om uit de slavernij van de gebondenheid te komen. Het is een zoektocht naar de graal, maar dan niet zoals in de film Indiana Jones, waar de graal buiten zichzelf gezocht wordt in de wereld der verschijnselen. Het is de zoektocht van de graal in het diepste van het eigen wezen.

Pieter Breugel: ELCK-Niemand kent zichzelf
top