Wat is Raja Yoga?

Onder de verschillende soorten Yoga, zoals de Hatha Yoga (fysieke discipline), Bhakti Yoga (yoga van de toewijding), Jnana Yoga (yoga van de kennis), Karma Yoga (yoga van het niet gebonden handelen), is Raja Yoga de meest complete vorm van Yoga omdat zij alle andere vormen van Yoga omvat. Dit pad leidt de beoefenaar naar het hoogste doel, de realisatie van het Zelf, een toestand van Zuiver Zijn. Het wordt verwoord als een toestand van absolute zaligheid.

RAJA YOGA is de koninklijke yoga (raja = koning)
Het systeem werd beschreven door Pantanjali (300 v .Chr.) die de yoga in zijn “Yoga Sutras” als een achtvoudig pad voorstelt.

Het unieke systeem is de Raja yoga van Pantanjali, ook wel Astanga (asta = acht, anga = delen) yoga genoemd, niet te verwarren met de veramerikaniseerde vorm van yoga met de zelfde naam.


In het kort samengevat bestaan de acht treden uit de volgende elementen:

 1. Yama: de juiste geestelijke instelling tot de anderen
  • Ahimsa: geweldloosheid
  • Satya: waarheidslievendheid
  • Asteya : niet iets van een andere willen toe eigenen
  • Brahmacarya : gericht zijn op het spirituele
  • Aparigraha : vrij zijn van bezitzucht
 2. Niyama: aanbevelingen voor juiste innerlijke ingesteldheid
  • Sauca : zuiverheid van geest en lichaam
  • Samtosha : tevredenheid in alle omstandigheden
  • Tapas : zelfdiscipline
  • Svadyaya :Zelf-studie, speurtocht naar zijn eigen diepere Zelf.
  • Ishavara Pranidhana : overgave aan zijn eigen wezenlijke natuur
 3. Asana : lichaamshoudingen
 4. Pranayama : ademhalingen, beheersing van de prana of levensenergie
 5. Pratyahara de geest losmaken van de zintuiglijke waarnemingen
 6. Dharana : concentratie, waakzame aandacht
 7. Dhyana : meditatie : inleven in het onderwerp van meditatie
 8. Samadhi = unio mystica: eenheidsbeleving
top
guru (leraar) en shishya (leerling) Shiva Nataraja: Shiva danst de kosmische dans