Wie is Swami Yogeshwaranda?

Geboren in 1885 in India, verliet hij het ouderlijk huis op de prille leeftijd van 14 jaar op zoek naar Kennis en Zelf-Realisatie.

Hij wijdde zich aan de studie van het Sanskriet en volgde het pad van de oude rishi’s (wijzen) van de Himalaya. Op zoek naar zijn uiteindelijk doel, onderwierp hij zich aan de strengste zelftucht en deed de moeilijkste oefeningen in zijn dagelijkse praktijk.

Zijn zoektocht kwam tot een einde toen hij in het Himalaya gebergte een wijze ontmoette die net uit Tibet terugkwam. Toen kwam hij tot de diepste beleving.

Zijn niet aflatende en toegewijde praktijk bracht hem soms voor verschillende dagen in samadhi.

Hij schreef zijn ervaring op in verscheidene boeken. Niet alleen zijn kennis van meer dan 400 asanas (lichaamshoudingen) en 60 pranayamas (ademhalingsoefeningen) werden te boek gesteld, maar ook zijn innerlijke spirituele ervaring verscheen in het boek: Atma Vijnana-Science of Soul, in het Nederlands vertaald en nog altijd verkrijgbaar onder de naam : De wetenschap van de Ziel.

Toen Swami Yogeshwarananda in 1971 op 85 jarige leeftijd, voor het eerst naar Europa en België kwam, werd hij ontvangen door Lucien Mertens, alias Atma Muni van de Yoga Academie Mechelen. De Yoga Academie Mechelen werd vanaf toen een volwaardige afdeling van Yoga Nikatan India, het opleidingsinstituut van de Swami in India.

Sri Swami Yogeshwarananda Paramahamsa, zoals hij voluit noemt, aanvaardde nooit iets voordat hij het zelf had ondervonden. Hij had een enorme wilskracht en brak nooit een gegeven woord. Hij zei ooit van zichzelf: “Ik ben zo zacht als een bloem en zo hard als een rots” . Iedereen voelde de uitstraling van zijn liefde.
Hij overleed op 24 april 1985 en werd, zoals gebruikelijk voor gerealiseerde yogi’s, bijgezet in de Samadhi Mandir in zijn hoofdashram, Yoga Niketan te Rishikesh aan de Ganges.

Atma Muni, hoofd van de Yoga school te Mechelen (ATMA VIDYA BHAVANA YOGA NIKETAN BELGIUM= Belgische school voor de kennis van het Zelf) bezielt nu, samen met enkele ervaren yogi’s, de yogaopleiding in de traditie van Yogeshwarananda. Buiten de  gewone wekelijkse yogalessen, wordt er in een vijfjarige opleiding, vanuit inzicht en ervaring de yogatraditie overgebracht en worden de leerlingen er opgeleid tot yogadocenten.

Samadhi Mandiram van Yogeshwarananda - Rishikesh Yoga Niketan Ashram-Rishikesh aan de Ganges
top
Yogeshwarananda Atma Muni