Teksten op zoek naar het Zelf

Zoals in de rubriek 'Yoga, een zoektocht naar het Zelf' beschreven, is yoga een zoektocht naar 'Dat' wat achter de wereld der alledaagse dingen of de wereld der verschijnselen ligt.  Die zoektocht wordt toegelicht via enkele teksten die in de loop der jaren ontstaan zijn.  Uitgaande van verschillende perspectieven beschrijven die bijdragen de tocht die leidt tot wat men in yoga 'Dat' of het 'Zelf' noemt.

Die bijdragen zijn ontstaan uit het concrete leven, dat geconditioneerd is door opvoeding, omgeving, religie, werk en familie.  Het uitgangspunt is bij iedereen anders. Zo is de weg die iedereen aflegt ook een andere weg, want deze heeft een ander vertrekpunt.  Op de Ex Libris die hiernaast afgebeeld is, zie je mijn geconditioneerde wereld afgebeeld of de wereld der verschijnselen, zoals die zich aan mij voordoet, erachter bevindt zich, gedeeltelijk verborgen, een Sri Yantra of krachtendiagram, die de weg vanuit de periferie naar het Ene punt in het midden toont. Dit is voor de yogis de echte wereld. Een gelijkaardige Sri Yantra wordt links boven afgebeeld.

 

LICHTBAKENS IN DE WERELD DER VERSCHIJNSELEN (open hieronder het pdf-bestand Lichtbakens)

Dit werk (augustus 2003, 80 blz) was tevens mijn eindwerk ter afsluiting van de vijfjarige Yoga Academie of Sri Yogeswarananda Yoga Mahavidyalaya te Mechelen.  Het  behandelt de zoektocht naar het Zelf vanaf de oudheid tot in onze tijd.  Daarbij wordt zowel de aandacht gevestigd op de westerse, de oosterse en andere vormen van mystiek als op de benadering door yoga.  Iemand die inzicht heeft moet vaststellen dat er maar één Waarheid is, maar die heeft vele namen. 

DE QUEESTE NAAR HET ZELF IN OOST EN WEST (open hieronder het pdf-bestand QueesteZelf)

Deze tekst (9 blz) is verschenen in het Tijdschrft voor Yoga (nr 3 & 4/2011 en 1/2012). Gezien de zoektocht naar het Zelf niet gebonden is aan tijd en plaats, hoeft het ons niet te verwonderen dat spirituele teksten uit Oost en West inhoudelijk grote gelijkenis vertonen.  Een westerse mystieke lijn wordt gevolgd vanuit het oude Egypte naar de Lage Landen met Hadewijch en Meester Eckhart tot er in onze huidige tijd een ontmoeting plaatsvindt met de wijsheid uit de rijke yogatraditie.

 

top