Teksten op zoek naar het Zelf 2

Bhîshma (open hieronder het pdf-bestand Bhîsma)

Bhîsma is een der leidende karakters uit het grote Indische epos de  Mahâbhârata.  Zwaar gekwetst in de vreselijke strijd onderricht hij koning Yudhishtira.  Hij leert hem wat zijn plicht of Dharma is.

Voordracht voor het Yoga weekend te Tongerlo op 23-11-2012.

 

Van benedictijner monnik tot sannyâsin of het merkwaardige leven van Henri Le Saux of Swami Abhishiktânanda (1910-1973) (open hieronder het pdf-bestand LeSaux)

Op zijn zoektocht naar het Absolute ontdekte Henri Le Saux/Swami Abhishtânanda de advaita, voorbij de grens van de gevestigde religies.  "Wie zelf niet verdwenen is in het licht, kan niet getuigen van het licht" schreef hij in zijn dagboek.  "Ik heb de graal gevonden" schreef hij later.  "De queeste naar de graal is  tenslotte niets anders dan de queeste naar het Zelf."

Voordracht voor het Yoga weekend te Tongerlo op 21-11-2015.

top