Traditionele Yoga

Sedert meer dan 5000 jaar worden Yoga technieken, in India overgeleverd van goeroe op leerling. De overdracht gebeurde vooral mondeling en was enkel toegankelijk voor ingewijden. Daardoor kon Yoga zuiver doorgegeven worden gedurende eeuwen.
Begin vorige eeuw begonnen enkele grote yogi’s hun onderricht openbaar te maken en open te stellen voor het Westen. Dat betekende, vooral na WO II de doorbraak in Amerika en in onze streken.
In het openen van de Yoga voor een breed publiek schuilt het gevaar, dat bepaalde mensen met louter commerciële oogmerken zogenaamde nieuwe moderne vormen van Yoga op de “markt lanceren”.
Daarbij gaan de diepere waarden en de eeuwenoude bezieling die inherent aan Yoga zijn, verloren. Bij Yoga is het van belang dat de goeroe of de leraar Yoga onderricht geeft vanuit zijn eigen ervaring en verworven inzicht.
Daarom wordt de hier gedoceerde Yoga Traditionele Yoga genoemd. Deze vormt de beste garantie voor een authentieke beleving en zo blijft Yoga, zoals 5000 jaar geleden nog steeds actueel.

 

top
Rad, teken van de zon en symbool van de kosmische orde